Es Castellers de Sabadell ens considerem un agent educatiu en el marc de l’acció educativa de la ciutat i volem ser un recurs comunitari. L’acció comunitària és la dinamització de relacions socials de cooperació entre els membres d’un determinat àmbit de convivència, per aconseguir millorar el benestar quotidià de les persones. Aquesta definició il•lustra la nostra fita, realitzar un treball comunitari en xarxa, des de l’activitat castellera com a instrument socioeducatiu amb les entitats/agents que articulen i cobreixen la nostra ciutat.

El col•lectiu jove és un col•lectiu amb un important pes demogràfic a Sabadell, la pluralitat territorial del qual queda ben englobada en els espais joves i instituts d’educació secundària. Per aquest motiu, el projecte “Fem pinya amb els joves” parteix del treball en xarxa amb els espais joves de la ciutat i amb els centres de secundària. La voluntat és oferir l’activitat castellera com a mecanisme de suport a l’apoderament dels i les joves de la ciutat i enfortir l’arrelament i el sentiment de pertinença a un projecte col•lectiu, que representa la ciutat on transcorren les seves vivències. Una ciutat que promou dinàmiques creatives  amb i des de la ciutadania, promou la diversitat en tota la seva extensió (cultural, lingüística, religiosa, etcètera), la cultura popular, l’experimentació, l’intercanvi i el diàleg.

Aquest campus virtual se centra sols en la part del projecte vinculada amb els centres d’educació secundària, i recull la unitat didàctica que es treballarà amb l’alumnat d’ESO entre setembre i desembre de 2018.